Becsvölgye Önkormányzata

Önkormányzati Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány elterjedésének megelőzése érdekében

2020. március 17. napjától
az önkormányzat Hivatalának személyes ügyfélfogadása
határozatlan ideig
SZÜNETEL.

 

Ügyintézés végett javasoljuk az egyéb kapcsolati formák igénybevételét (telefonon, elektronikusan e-mailben, elektronikus ügyintézési felületen, illetve postán keresztül).

Elérhetőségek:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-92/563-015; 06-30/549-6204
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elektronikus ügyintézési felület: https://ohp-20.asp.lgov.hu/
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül több ügy elektronikusan is intézhető, számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügy indítható, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az önkormányzat Hivatalának ügymenete továbbra is folyamatos marad, és mindent megteszünk azért, hogy zavartalan és biztonságos ügyintézést biztosítsunk valamennyi Ügyfelünk részére.

Megértésüket, és együttműködésüket köszönjük.

 

 

Háziorvosi tájékoztató

Kedves Betegeink!


Nehéz napokon és hétvégén vagyunk túl és sajnos ennél még sokkal nehezebbek előtt állunk.
Mivel a következő hetekben, hónapokban többnyire csak virtuálisan találkozunk, ezért most szeretnénk összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat, ami háziorvosi rendelésünk megváltozott rendjével kapcsolatos.


* A legfontosabb: láz, légúti tünetek, nehezített légzés esetén NE lépjen ki otthonából és különösképpen TILOS belépni a rendelőbe! Hívja a rendelőt telefonon!

* Így járjon el akkor is, ha 14 napon belül külföldön járt, vagy 14 napon belül koronavírus gyanús személlyel találkozott.

* Csak akkor jöjjön a rendelőbe, ha feltétlenül indokolt: sürgős, súlyos, halaszthatatlan esetben!

* A krónikus betegségek miatti gondozást, időszakos vérvételeket, leletek megbeszélését halasztjuk. Ha mindenképpen tanácsra van szüksége, telefonon állunk rendelkezésre!

* Lejáró szakorvosi javaslatok (javaslatos gyógyszerek és segédeszközök) és a közgyógyigazolvány a veszélyhelyzet megszüntetése után még 90 napig érvényben lesznek.

* Lejáró jogosítványokra ugyanígy érvényes a meghosszabbított időpont, így emiatt se jöjjenek kérem a rendelőbe!

* Állandó gyógyszerek felíratására is vegye igénybe a telefont illetve az e- recept lehetőségét. Hozzátartozó részére is ki lehet váltani a gyógyszereket vény felmutatása nélkül, elektronikus alapon. Előtte ne felejtsen el szólni nekünk, hogy feltöltsük a vényt!

* Fogászaton csak sürgősségi ellátás folyik, a magánrendeléseken is!

* Kórházi rend: szakrendelésre csak sürgős esetben, beutalóval juthatnak be! Minden egyéb vizsgálat, szűrés, előjegyzett időpont törlésre került!

* Táppénz: bármely saját megbetegedés illetve járványügyi megfigyelés esetén jár. Kérem, ha gyermekükkel szükséges otthon maradni az oktatási rend megváltozása miatt, a Munkaügyi törvény ide vonatkozó rendelkezéseit kövessék és erről a munkáltatóval egyeztessenek!

* Aki már jelenleg is táppénzen van, nem kell 2 hetente papírt leadnia a munkahelyén, elég lesz majd csak a záráskor! Kérem telefonon egyeztessünk.


A járvány idején az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:


Rendelő: +36-92-563-000
Dr.Varga Ildikó: +36-70-3648816
Luczi Mária: +36-30-4354824
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kérjük, ha sürgős, inkább telefonáljon! Az írásos üzenetekre csak a nap végén tudok válaszolni, illetve az abban foglalt kéréseket másnap fogjuk teljesíteni.

Most mindannyiunkra szükség van a járvány elterjedésének lassításában, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes maradjon a sürgős műtétek és az akut betegek ellátására is!
Kérjük, csak az hagyja el otthonát, akinek halaszthatatlan, mert dolgozik, mert élelmiszert vagy gyógyszert vásárol.
Kerüljünk minden személyes kontaktust, hiszen tudjuk, a tünetmentes ember is átadja a betegséget okozó vírust!
Mi, a rendelő dolgozói, türelemmel állunk az előttünk álló ismeretlen elé és erre kérek ma mindenkit a körzetemben is!

Tisztelettel: Dr. Varga Ildikó Háziorvos
Luczi Mária Körzeti Nővér

Bursa Hungarica 2019

H í r d e t m é n y


Becsvölgye Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT hirdet felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra („A" típusú) azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgató juttatásokat kapja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2020. március.

Továbbá jelentkezhetnek („B" típusú) az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek), akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázati adatok feltöltése a regisztrációt követően lehetséges.
Azok a pályázók, akik a korábbi évben regisztráltak a rendszerben, újra nem regisztrálhatnak, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER- BURSA rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot a pályázónak kinyomtatva és aláírva a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Becsvölgyei Kirendeltségén 8985 Becsvölgye, Kopácsai út 53. kell benyújtania a kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5. (kedd)

A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig.
A települési önkormányzat döntéséről 2019. december 9-ig, a Támogatáskezelő 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a pályázókat.

Becsvölgye Községi Önkormányzat

Pályázatok

 

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA-10

palyazat2

Pontos idő

 

Névnap

Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.
<